html写到input边框时,选中会出现选中时边框,默认样式看起来有点违和 下面带来去除的方法

<input type="text" >
 input {
    
    border: 0; // 去除未选中状态边框
    outline: none; // 去除选中状态边框
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0);// 透明背景
 
  }
最后修改:2021 年 09 月 01 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏